WB.NET

Nowe formaty wyciagów 01.10.2018
1) CITY Handlowy CSV,
2) SWIFT MT940 CITY Handlowi
3)
Volkswagen Bank Polska S.A

Po zakupieniu programu bezpłatnie konfigurujemy jeden wyciag bankowy do FAKIRA. Stała licencja na program. 
Program posiada własna bazę kursów walut od 2014 roku. Pomagazy w konfiguracji importow walutowych.

Generator wzorców MT940

 

Banki udostępniają wyciągi bankowe w postaci elektronicznej. Format tych danych (sposób zapisu informacji) jest różny. Najpopularniejszy międzynarodowy standard to MT940 i  Videotel. Niektóre banki używają własnych formatów w postaci plików CSV (ang. Comma Separated Values – wartości rozdzielone przecinkiem) ale ich organizacja wewnętrzna jest różna i z reguły nie jest obsługiwana przez programy księgowe.

Pomimo tego, że format MT940 jest "teoretycznie zestandaryzowany" to istnieje wiele odmian implementacji przez banki. Przykładem jest mnogość separatorów pól. 

Idea jaka leżała u podstaw napisania programu to konwersja różnych formatów (nawet tych niestandardowych, lokalnych) do współnego standardowego formatu typu Videotel akceptowanego przez programy księgowe takie jak FAKIR firmy Asseco BS, Hermes firmy Humansoft lub program Optima.

Program obsługujący wyciągi bankowe pozwala na wczytywanie wyciągów bankowych i ich prezentacje w postaci arkusza Excel.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=Bq4s5HhNxqA[/embedyt]

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=Bq4s5HhNxqA[/embedyt]

Zmiany w wersji 4. Definiowanie wielu wzorców MT940
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=4A6o5vSdw54[/embedyt]

Instrukcja
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=M1hQg5H_2Cg&feature=youtu.be[/embedyt]

Import WB do WF-FaKir
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=DwN70lV0KHg&list=UUKcfhQx1mh2AIJukjc4FSVQ[/embedyt]

Program WB.NET współpracuje z następującymi systemami FK:
1) WF-FaKir i WF-Mag firmy ASSECOBS,
2) CDN OPTIMA,
3) Corax i FK Hermes firmy Humansoft z Radomia,
4) Dowolny plik csv z danymi kontrahentów (numer konta, Numer rachunku bankowego, nazwa).

Definicja wielu formatów MT940 zmiany w wersji 4
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=4A6o5vSdw54[/embedyt]

WF-FaKir i WF-Mag – konfiguracja współpracy
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=7Z7DSqgBUVE&feature=youtu.be[/embedyt]

CDN OPTIMA – konfiguracja współpracy
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=55MkKEPwZks&feature=youtu.be[/embedyt]

Definicja netypowego formaty MT940
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=FwseK5pKnOQ&feature=youtu.be[/embedyt]

CORAX HERMES – konfiguracja współpracy
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=ruyDbuhFjFM&feature=youtu.be[/embedyt]

Zakres współpracy polega na:
1)połączeniu się do bazą MS SQL lub wczytaniu pliku CSV,
2) wczytaniu informacji o kontrahentach (nazwa, rachunek bankowy numer ID, nazwa skrócona),
3) wczytaniu wyciągów i ustaleniu:
a) jakie numery rachunków bankowych nie występują w ewidencji FK (zaznaczenie operacji na czerwono,co pozwoli to na
uzupełnienie bazy FK i uniknięcie zapisów na koncie technicznym),

b) dla numerów rachunków zaewidencjonowanych w bazie FK do każdej operacji dołączony
jest numer kontrahenta i jego nazwa.

Operacje powyższe pozwolą na:
1) przyspieszenie rozrachunków z kontrahentami,
2) dokonanie konwersji na format akceptowany przez systemy FK.
3) kontrola kont pozwoli uniknąć zapisów na koncie technicznym przy imporcie dokumentów.

Historia zmian

Wersja 11.09. z dnia 28.09.2017

Wersja 11.0 z dnia 10.09.2017


Wersja 10.8.6 z dnia 29.06.2017
Wprowadzono nowy format mBank CSV wersja II

Wersja 10.8.2 z dnia 11.06.2017
1) Wersja 2 format PKO BP csv

Wersja 10.8 z dnia 28.05.2017
1)Nowy format MT40 City Handlowy wersja SAP,
2) Format MT940 Idea Bank

Wersja 10.04 z dnia 09.03.2017
1) Poprawiono PKO BP csv dla przypadku gdy plik zawiera sekwencje podziału typu ,"" zamiast ",".

Wersja 10.2.0 z dnia 20.01.2017
1) Nowy format Alior Bank csv
2) Kontolka usuwania linii z grida

Wersja 10.0.0 z dnia 08.01.2017
1) Wbudowano bazę kursów walut za lata 2012 do 31.12.2016. Za rok 2017
program pobiera kurs zes trony NBP.
2) Nowa zakładka "Karty" pozawal na import z wyciagu wczytanego do programu
transakcji dotyczących kartą płatniczą oraz eksport do Excela.

Wersja 9.8.0 z dnia 15.12.2016
1) Wzór MT940 dla Raiffeisen Polbank

Wersja 9.4.0 z dnia 17.11.2016
1) Poprawiono BZWBK

Wersja 9.2.2 z dnia 03.11.2016
1) Poprawio wczytanie MT940 dla definicji WBK (błąd czytania gdy ostatnia linia :62: a nie standardowa)
2) Dopisono kontrolki dla usuwania zbednych wpisów w definicji MT940 i definicji dostępu do SQL.

Wesja 9.2.0 z dnia 09.10.2016
Nowy format XML dla BS Skierniewice

Wesja 9.0.0 z dnia 02.10.2016
Poprawka rozrachunki

Wersja 8.4.2 z dnia 03.08.2016
Poprawiono format CSV dla mBank

Wersja 8.4.1 z dnia 02.08.2016
Nowy wzór Podlaski BS

Wersja 8.4.0 z 07.07.2016
Zdefiniowano wzorzec BZWBK dla MT940 definicje

Wersja 8.2.0 01.06.2016
Poprawiono import CDN OPTIMA

Wersja 7.8.2 z dnia 29.12.2015
1) Poprawiono czytanie formatu Eliksir – format ten po uzgodnieniu z klientem będzie jeszcze poprawiany

Wersja 7.8.0 z dnia 02.12.2015
1) Format csv Vistula Bank Sp.
2) Poprawiono Credit Agricole dla opłat i prowizji

Wersja 7.71 z dnia 01.12.2015
1) Import formaty WBK csv poprawiono gdy w linii jest nadmiarowy znak
podziału linii.

Wersja 7.70 z dnia 23.11.2015
1) Import formaty WBK csv

Wersja 7.2.0 z dnia 16.07.2015
1) Kopiowanie do schowka numeru po wybraniu strzałkami pozycji wyciągu,
2) Obsługa liter mazovi.

Wersja 7.00 z dnia 15.06.2015
1) Kopiowanie do schowka numeru rachunku po pojedynczym kliknięciu na linie przelewu,
2) W zakładce "Sprawdz" można sprawdzić czy w danym m-cu nie a już zarejestrowanej płatności
dla danego kontrahenta (płatność wykonana np. w WF-Mag)

Wersja 6.8.0.0 z dnia 12.06.2015
1) Odczytanie rachunków bankowych dla pracowników

Wersja 6.4.2 z dnia 27.05.2015
1) Dopisano nowy format BS Żnin
2) Poprawiono wyświetlanie wideotel

Wersja 6.4.0 z dnia 25.05.2015
1) Dopisano definicję MT940 bez separatora i etykiet pół dla Podkarpackiego Banku Spółdzielczeg0
2) Zmodyfikowano PKO BP plik csv program wykrywa i obsługuje zmodyfikowaną wersje)

Wersja 6.2.0 z dnia 20.05.2015
1) Dopisano import CSV z IdeaBank

Wersja 6.0.0 z 12.05.2015
1) Po kliknięciu na konto kontrahenta jest automatycznie kopiowanie do schowka,
2) Przeglądanie rozrachunków z WF-FaKiR,
3) Dla wersji DEMO generowanie 5 pozycji Videotel

Wersja 5.6.0 z dnia 21.04.2015
1) Rozrachunki z tabeli "Rozrachunek" i widoku "Rozrachunek_view"
2) Wprowadzono zasadę, że wstawianie ID powoduje odczytanie wcześniej bazy rachunków.

Wersja 5.2.1 z dnia 09.04.2015
1) Poprawiono import BOŚ,
2) Czytanie rozrachunków dla WF-Mag (tabela Rozrachunki).

Wersja 5.0.0 z dnia 31.03.2015 NOWA funkcjonalność
1) Nowy moduł szukania rozrachunków w bazie WF-FaKiR (nowe zaawansowane filtry),
2) Odczyt banku BOŚ z liku tekstowego

Wersja 4.6.0 z dnia 1903.2015
1) Dodano do definicji Millenium
2) Usunięto błąd gdy w pliku są puste linie Milleniumpuste linie przy zmianie daty)

Wersja 4,20,0 z dnia 05.02.2015
1) Wprowadzono kontrolę symbolu waluty

Wersja z dnia 19.10.2014
Zmiany:
1) Wprowadzono definicję MT940 dla Alior Banku

Wersja z dnia 14.09.2014
Zmiany:
1) Możliwość definiowania wielu wzorców MT940,
2) Definiowanie dostępu do wielu baz SQL dla każdego programu FK tj. (WF-Fakir, WF-Mag, CDN OPTIMA, CORAX)

Wersja 3.1.3 z dnia 17.07.2014
Zmiany:
1) Nowy raport wydruku wyciągów (nazwa kontrahenta z systemu FK),
2) Definiowanie nietypowego formatu dla MT940,
3) Poprawiono zapis do VideoTel – uzupełniono o opis operacji,
4) Automatyczne rozpoznanie formatu archiwum i podstawowego dla pliku tekstowego Pekao 24.

Wersja 3.0.0 z dnia 03.07.2014
Zmiany:
1) Bezpośrednia komuikacja z bazami MS SQL programów: WF-FaKiR, WF-Mag, CDN OPTIA, Corax
2) Konwersja do standardu VideoTel – akceptowanego przez WF-FaKir.

Instrukcja do programu: pobierz

Zmiany w wersji 4. Definiowanie wielu wzorców MT940
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=4A6o5vSdw54[/embedyt]

Instrukcja
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=M1hQg5H_2Cg&feature=youtu.be[/embedyt]

Import WB do WF-FaKir
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=DwN70lV0KHg&list=UUKcfhQx1mh2AIJukjc4FSVQ[/embedyt]

Program WB.NET współpracuje z następującymi systemami FK:
1) WF-FaKir i WF-Mag firmy ASSECOBS,
2) CDN OPTIMA,
3) Corax i FK Hermes firmy Humansoft z Radomia,
4) Dowolny plik csv z danymi kontrahentów (numer konta, Numer rachunku bankowego, nazwa).

Definicja wielu formatów MT940 zmiany w wersji 4
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=4A6o5vSdw54[/tube]

WF-FaKir i WF-Mag – konfiguracja współpracy
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=7Z7DSqgBUVE&feature=youtu.be[/embedyt]

CDN OPTIMA – konfiguracja współpracy
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=55MkKEPwZks&feature=youtu.be[/embedyt]

Definicja netypowego formaty MT940
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=FwseK5pKnOQ&feature=youtu.be[/embedyt]

CORAX HERMES – konfiguracja współpracy
[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=ruyDbuhFjFM&feature=youtu.be[/embedyt]

Zakres współpracy polega na:
1)połączeniu się do bazą MS SQL lub wczytaniu pliku CSV,
2) wczytaniu informacji o kontrahentach (nazwa, rachunek bankowy numer ID, nazwa skrócona),
3) wczytaniu wyciągów i ustaleniu:
a) jakie numery rachunków bankowych nie występują w ewidencji FK (zaznaczenie operacji na czerwono,co pozwoli to na
uzupełnienie bazy FK i uniknięcie zapisów na koncie technicznym),

b) dla numerów rachunków zaewidencjonowanych w bazie FK do każdej operacji dołączony
jest numer kontrahenta i jego nazwa.

Operacje powyższe pozwolą na:
1) przyspieszenie rozrachunków z kontrahentami,
2) dokonanie konwersji na format akceptowany przez systemy FK.
3) kontrola kont pozwoli uniknąć zapisów na koncie technicznym przy imporcie dokumentów.

Firma "ComSoft" posiada status "Autoryzowany serwis" dla produktów firmy ACCECO BS. Podejmiemy się konfiguracji (poprzez połączenie zdalne) i wdrożenia importu elektronicznych wyciagów do programu WF-FaKir. Program WB.NET pozwala na konwersję dowolnego formatu na standard Videotel, który jest bardzo prosty w obsłudze importu przez WF-FaKir. Firmy zakupujące poprzez
nasza firmę nowych licencji WF-FaKir lub aktualizacji otrzymją rabaty (do uzgodnienia). W nabliższym czasie wskażemy polecana firmę do wdrożeń CDN Optima.

Program WB.NET (Wyciągi Bankowe) rozpoznaje najpopularniejsze formaty i pozwala na wczytanie tych raportów oraz pozwala na filtrowanie:
1) wg zakresu dat,
2) zakresu kwota,
3) numeru rachunku,
4) nazwy kontrahenta.

Konwertujemy dowolny format do MT942 i Videotel.
UWAGA: Jeżeli klient dostaczy ( gwarantujemy poufność informacji) jeszce nie obsługiwany format tekstowy to w ramach zakupionej licencji dopiszemy taki import i dodatkowo udzielimy rabat w wysokości 30%.

 

Obsługiwane formaty:
1) MT940 PeKaO SA,
2) MT942 PeKaO S.A,
3) Pekao 24 PeKaO S.A.,
4) Optima PeKaO S.A.,
5) MT940 City Handlowy NOWOŚĆ
6) MT940 BzWbk
7) mBank csv,
8) PKO BP csv,
9_BGŻ QIF,
10) Credit Agricole csv NOWOŚĆ,
11) PBK csv,
12)Multibank csv,
13) BRE Bank csv.
14) MT940 bank spółdzielczy,
15) Videotel.

WB.NET pozwala na zaawansowane wyszukiwanie wg tzw. wyrażeń regularnych.

Możemy też wczytane raporty zapisać w postaci:
1) Pliku CSV akceptowanego przez Excel,
2) Przekonwertowanie do innego standardowego formatu bankowego.

Sprawdz poprawność numeru IBAN

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=Xa-SMloVORo&list=UUKcfhQx1mh2AIJukjc4FSVQ[/embedyt]

Filtrowanie wyciagu:

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=eI8Tdu_Yocw[/embedyt]

Program pozwala na kontrolę poprawności rachunku bankowego – kontrola IBAN.

Numer rachunku bankowego jest zbudowany wg następującego schematu:
PL 12 1234 5678 1234 5678 9012 3456

D C < —A— > < ———B———>
A – numer rozliczeniowy
B – numer rachunku bankowego
C – liczba kontrolna
D – kod kraju

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=eI8Tdu_Yocw[/embedyt]

 

Program obsługujący wyciągi bankowe pozwala na wczytywanie wyciągów bankowych i ich prezentacje w postaci arkusza Excel

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=Bq4s5HhNxqA[/embedyt]

Konfigurujemy program WF-FaKir do importu wyciągów bankowych.
Posiadamy od 2011 roku autoryzacje w zakresie W-FaKir. Podejmujemy się zdalnej instalacji i wdrożenia programów firmy ASSECO BS.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=DwN70lV0KHg&list=UUKcfhQx1mh2AIJukjc4FSVQ[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=55MkKEPwZks&list=UUKcfhQx1mh2AIJukjc4FSVQ&index=4[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=7Z7DSqgBUVE&list=UUKcfhQx1mh2AIJukjc4FSVQ&index=6[/tube]