Od roku 2014 firma ComSoft posiada status “AUTORYZOWANY SERWIS”

                       KALKULATOR RRSO
Sprawdz RRSO w arkuszu Excel. Opis naliczania kosztów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

 

ASYSTENT PŁATNIKA

nowa wersja ze sterownikiem MSSQLOLEDB zgodnym z PŁATNIKIEM 10.02.00

Nowa usługa kopiowanie jednej firmy z bazy WAPRO FAKIR do czystej bazy.

Od 2021-06-10 udostępnimy nowy program do kopiowania jednej firmy z baz PŁATNIKA w SQL do czystej bazy.

Nie trać zasu na przepisywanie faktur:

Jeżeli Twoi klienci wystawiają faktury w programach innych niż WAPRO takich jak:
1) INSERT,
2) OPTIMA,
3) RAKS,
4) SYMFONIA,
5) Fakturownia.

Mamy dla Ciebie propozycję: rozwijany od 2015 roku wyspecjalizowany konwerter faktur.

Wyspecjalizowany bo uwzględnia wymagania jakie stawia firma Asseco BS plikom xml aby były poprawnie importowane.

Nasz konwerter jako jedyny dostępny na rynku, łączy się z bazą SQL, w której jest baza z programem FAKIR lub KAPER i po odczytaniu dokumentów źródłowych sprawdza:

 1. Po numerze NIP lub PESEL,
 2. Po nazwie i polu miasto (bez uwzględnienia wielkości liter).

Czy kontrahent jest w bazie i jaki jest ID kontrahenta i jego kod (analityka dla programu FAKIR) i te dane przypisuje do pliku xml generując dane dla kontrahenta.

Dostępne na rynku konwertery numerują kontrahentów w ramach zadanej puli numerów. Dany kontrahent w zależności od kolejności w pliku może otrzymać inny numer ID dla każdego miesiąca.  

Konwersja plików nie kończy się na prostym przepisaniu treści pól z jednego pliku do drugiego.

Plik po konwersji musi być spójny logicznie z bazą, do której będzie importowany.

Nasz konwerter działa w kilku krokach:

 1. Czyta plik źródłowy (Subiekt epp,  Optima xml, txt, Symfonia) i interpretuje treść pól;
 2. Łączy się z bazą SQL, na której są struktury programu FAKIR lub KAPER  i sprawdza czy kontrahent jest już w danej firmie. Identyfikacja dotyczy następujących pół:
  a) NIP lub PESEL co jednoznacznie identyfikuje kontrahenta,
  b)W przypadku braku NIP lub PESEL poszukiwanie następuje po nazwie kontrahenta i polu miasto;
 3. Kopiowanie numeru ID i kodu kontrahenta dla zidentyfikowanych w kroku 2 kontrahentów. Dla nowych następuje numeracja od numeru 1 więcej niż ostatni ID i kod kontrahenta dla danej bazy. Dlatego ważne jest wskazanie docelowej firmy;
 4. Nadanie grupowo kodów GTU dla danego zestawu danych;
  Wygenerowanie pliku XML zgodnego z dokumentacją Asseco BS.
 5. Kontrola zaksięgowanych danych poprzez porównanie zapisów w dokumentach z zapisami w bazie programu FAKIR lub KAPER.
Promocja dla dotychczasowych użytkowników AF.NET 70% – do końca 2020.
Dla nowych użytkowników promocja do 2020-11-20 wynosi 20%.
Zamówienia prosimy kierować na biuro@comsoft.radom.pl
Grupowanie Towarów i Usług – nowe oznaczenie faktur 
Zapraszamy firmy zajmujace się serwisowaniem programów WAPRO do redystrybucji programów.
Zapewniamy wsparcie i rabaty.
 

Od 01 października 2020 roku wchodzi w życie obowiązek wysyłania na bramki KAS nowego pliku JPK_V7, który zastępuje dotychczasową deklarację VAT i plik JPK_VAT. Nowy dokument elektroniczny jest połączeniem części deklaracyjnej i ewidencyjnej, który trzeba dodatkowo uzupełnić o nowe kody GTU. Sprzedawca jest zobowiązany do oznaczenia dostarczanych towarów i świadczonych usług odpowiednim kodem GTU w pliku JPK_V7. Sprzedaż towarów i usług nie wymienionych w katalogu kodów grupowania towarów i usług pozostaje bez oznaczenia. Sam katalog kodów GTU składa się z 13 pozycji:

 • GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii),
 • GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliwa i oleje napędowe),
 • GTU_03 Dostawa oleju opałowego,
 • GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych,
 • GTU_05 Dostawa odpadów,
 • GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych,
 • GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych,
 • GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych,
 • GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych,
 • GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów,
 • GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych,
 • GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Nowy program Allice – czytanie pliku csv z przychodami i informacjami o zamówienaich z Allegro.
W dziele pobieranie programów od dnia 2020-11-08


pomagamy w imporcie wyciągów związanych z księgowaniem FAKTORINGU w programie WAPRO FAKIR. Import z pliku Excel i księgowanie na kontrahencie po numerze NIP z rozliczeniem rozrachunku.

IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH

 WB.NET to aplikacja, dzięki której w łatwy sposób zaimportujesz wyciągi bankowe z programu bankowego bezpośrednio do sytemu FAKIR. Dotyczy to nietypowych formatów takich jak Excel, csv, xml, które nie są rozpoznawane przez program FAKIR.

Import wyciagów do programu WAPRO MAG.
Za pomocą modułu zaimportujesz wyciągi bankowe zarejestrowane w PLN oraz w walutach obcych. Wraz z wczytaniem do programu dokumentów BP i BW zaktualizowany zostaje stan rozrachunków.
Moduł „Import wyciągów bankowych” zalicza się do tych rozwiązań, których wdrożenie przynosi firmie natychmiastowe korzyści w postaci: wyeliminowania pomyłek i skrócenia czasu rejestracji dokumentów bankowych do niezbędnego minimum.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i księgowaniu wyciagów bankowych w programie FAKIR. Pomagamy w konfiguracji zaawansowanej importu z rozksięgowaniem takich operacji jak:
1) opłat i prowizje;

2) wynagrodzenia i umowy;
3) operacje karta itp.

Zryczałtowany koszt konfiguracji importu do FAKIRA (zaawansowanej) bez zakupu programu (bez względu na czas) 150 zł netto. Napisz: biuro@comsoft.radom.pl 

Biała lista podatników VAT- kontrola rachunków i NIP za pomocą pliku płaskiego bez limitu zapytań już od 03.02.2020. Dla użytkowników naszych programów wysoki rabat.
Nowe formaty wyciągów bankowych :Santander xls, mBank -MT940.Jeżeli wyciag bankowy jest w nietypowym formacie (np XML,Excel) pomożemy w jego zaksięgowaniu w FAKIRZE.

Konwersja plików Excel dla  Bolt (TaxiFy), PC Market dbf do KAPER FAKIR.Konwerter dostosowany do eksportu sprzedaży z systemów RKSoft firmy  KarneySoft do WAPRO. NAWIGATOR firmy MARCOS BIS Katowice

przypominamy  od 1 stycznia 2020 r., kto zapłaci za transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż figurujący na „białej liście”, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz odpowie solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony VAT z tytułu tej transakcji (zgodnie ze znowelizowanymi: art. 22p ustawy o PIT i art. 15 d ustawy o CIT).

Konwersja dokumentów zakupu i sprzedaży WAPRO MAG do programu Rachmistrz GT InsERT (info tel).

Przenosimy WF-MAG DOS z bardzo starych wersji (3.25 ) do WAPRO 8.4

Zajmujemy się tym, co potrafimy robić najlepiej. Naszym celem jest być ciągłym liderem wśród partnerów AssecoBS. Staramy się aby nasze wdrożenia cechował profesjonalizm, innowacyjność oraz respektowanie zasady: rzetelnie realizujemy każde przedsięwzięcie, każdy projekt, każde zamówienie.
Pragniemy  poinformować, że w dniu 14.03.2019 odnowiliśmy egazmin autoryzujacy z programu FAKIR.
Cena za 1 godz. zdalnego serwisu 100,00 zł netto.
Prowadzimy zdalne szkolenia w obsłudze programu FAKIR, KAPER i GANG – w dogodnych terminach (w tym w dni wolne od pracy) cena negocjowana indywidualnie.
 

Składki PPK nowe kolumny w programie Asystent PŁATNIKA

 

Konfigurujemy program e-Sprawozdanie i pomagamy w wysyłce sprawozdań finansowych do KAS.

 

Wyciagi bankowe do WAPRO FAKIR 60 formatów (PeKaO SA, CITY Handlowy, PKO BP, Alior Bank, mBank,Multibank…)
nie wklepuj godzinami wyciągów. Pomagamy w konfiguracji zaawansowanego importu do FAKIRA.
konwersja polskich znaków z  ISO 8859-2, CP852, UTF-8,UTF-16, ANSI, MAZOVIA polskie ogonki nie stanowią problemu.
Kursy walut online i offline.

Konfigurujemy WAPRO FAKIR do rozksiegowania VAT PP
Od 15.01.2020 rokuku planujemy uruchomienie w ramach AF.NET “Białej listy podatników VAT”.

Wyciągi bankowe program WB.NET wersja 11.0 od 09.02.2020

Od 15.10.2019 rokuku planujemy uruchomienie w ramach WB.NET “Białej listy podatników VAT”.
Od 16.09.2019 udostępnimy wersję WB.NET numer 14.8.0 pozwalający na import z formatu CSV z Millenium csv.
Od września 2018 rozbudowano generator wzorców MP940. Udoskonalono nowy format w definicjach SAP dla City Handlowy. Wprowadzono formaty xml dla  GETIN xml. Rozbudowano możliwość operacji na opisie: tj dopisanie nazwiska gdy w opisie jest słowo wynagrodzenie lub pobory. Wprowadzono możliwość czytania plików WBK lista transakcji.Program posiada bazę kursów walut od 2012 roku. Bez połączenia z internetem można wstawiać kurs za okres od 2012 do 31.12.2016 roku
Jest możliwość rozliczania rozrachunków Rozliczony jest rozrachunek o najmłodszej dacie operacji i kwocie zgodnej z kwotą przelewu lub pierwszy z listy, którego kwota jest wyższa niż kwota przelewu.
Program posiada bazę kursów walut od 2012 roku do końca 2018.

Bez połaczenia z internetem można wstawiać kurs za okres od 2012 do 31.12.2018 roku.

Wyciągi bankowe program WBM.NET import 54 formatów wyciagów bezpośrednio do WAPRO MAG.
Program dostępny od 07.01.2019. POMOC dla rozliczajacych rozrachunki w WAPRO MAG.

Asystent FAKIRA KAPERA konwerter plików do xml wg specyfikacji WAPRO
konwertuj pliki DBF,Excel,SUBIEKT, OPTIMA, SYMFONIA,RAKS DOS i SQL, iBard JPK
importuj pliki z MAG DOS i WF-MAG stare formaty. z baz DOS.
Kontrola Viest dla wszystkich NIP zagranicznych w rejestrach VAT.

import JPK_FA dla walut,  PK dla UTA, import z Exela

Konwerter AF.NET (Asystent FAKIRA, KAPERA)  sprawdzony rozwijany od 2015 roku
Zamiast ręcznie księgować faktury zakupu i sprzedaży poproś klienta aby dostarczył Ci plik

z fakturami a następnie zaimportuj te faktury do programu FAKIR lub KAPER.
Program jest eksploatowany od 2015 roku. Mamy duże doświadczenie w eksploatacji programów FAKIR, KAPER i zapewniamy pomoc przy wdrożeniu. Program synchronizuje dane pomiędzy bazą FAKIRA lub KAPERA przed wygenerowaniem pliku xml co zapewnia spójność danych.
Konwersja dowolnych plików tekstowych (xml.csv.txt) do plików xml zgodnych ze schematem FAKIR i KAPER. Napisz biuro@comsoft.radom.pl napiszemy program pozwalający na import danych zakupu lub sprzedaży.

Po zaimportowaniu plik jest kontrolowany z rejestrem VAT i tworzony jest raport rozbieżnosci.

Zakres konwersji
1) Pliki xml z OPTIMA,
2) Pliki txt StreamSoft,
3) Subiekt epp,
4) Raks DOS, RAKS SQL (plik xml)
4) Inne formaty takie jak Excel, csv, dbf,
5) M2Faktury,
6) Symfonia wersja 3txt,
7) iBard JPK,
8) JPK_FA v 1,
9) JPK_VAT v2 i v3,
10) Dbf Hermes Rzeszów,
11) WF-Mag DOS   plik DBF,
12) Enova,
13) Stacja Patronat vat.txt,
14) Stacja Norcom,
15)Ramzes,
16) R2 Faktury,
17) SQL Komornik,
18) INTEGRA Excel.
 

Płatnik to alikacja eksploatowana w każdej firmie. Zobacz jak wygodnie można przeglądać dane

Konwersja dokumentów iBard JPK do WAPRO FAKIR

 

Nowa usługa – kontrola danych kontrahentów na podstawie GUS.
Przed wysyłką plików JPK zalecamy wykonanie porządków w bazie kontrahentów.
Przesyłacie Państwo do naszej firmy na adres biuro@comsoft.radom.pl listę kontrahentów w pliku Excel lub CSV z numerami NIP a my odsyłamy arkusz Excel, w którym jest zawarta nazwa kontrahenta, REGON, kod pocztowy, miasto i ulica. Dane są pobierane masowo przez nasz program z portalu GUS. Usługa wykonana jest po opłaceniu faktury pro forma. Cena za pierwszy 1000 (tysiąc) pozycji 150 zł netto. Każdy następny rozpoczęty tysiąc pozycji 50 zł netto. Powyżej 5 tyś cena do negocjacji. W korespondecji prosimy o podanie NIP na jaki mamy wystawić fakturę.

RRSO wiemy jak policzyć ten wskaźnik.

Posiadamy 12 letnie doświadczenie w liczeniu RRSO. Nasz kalkulator pozwala na elastyczne liczenie prawidłowej wysokości RRSO gdy:
1) Rozkład rat jest dowolny (ilość dni pomiędzy ratami jest dowolna). Pierwsza rata może być po 20 dniach, druga po 25 a trzecia po 40,
2) Jeżeli posiadasz harmonogram spłat to my wyliczymy RRSO,
3) Do prawidłowego wyliczenia RRSO wystarczą 4 wielkości: Data i kwota otrzymanej pożyczki, data i kwota wszystkich rat.  

Generator Pożyczek i Kalkulator Kredytu Konsumenckiego – RRSO od roku 2007
Dnia 10 lipca 2015 r. Sejm przyjął ustawę “o zmianie ustawy onadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw”. W art. 7. ustawy o kredycie konsumenckim dodano: ,,Art. 36a. 1. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu” obliczany wg wzoru MPKK <= (K × 25%) + (K × n/R × 30%) Programy Generator Pożyczek pozwala na wyliczenie Maksymalnego Pozaodsetkowego Kosztu Kredytu – MPKK.

MAG.NET program pozwalajacy na prognozowanie cen produkcji dla zleceń w programie WAPRO MAG oraz śledzenie łańcycha dostaw.

MAG WAPRO ceny średnioważone zakupu.

 

 

 

 

WAPRO MAG import faktur EDI xml- konfiguracja

UWAGA: Nasze programy są zabezpieczone przed kopiowaniem wersji źródłowej za pomocą
specjalnego programu i niektóre antywirusy takie jak ESET wykazują program jako nośnik
wirusa. ZAPEWNIAMY, że program jest bezpieczny.

 Pomoc zdalna w przypadku awarii programu TeamViewer