Od roku 2014 firma ComSoft posiada status "AUTORYZOWANY SERWIS"

                       KALKULATOR RRSO
Sprawdz RRSO w arkuszu Excel. Opis naliczania kosztów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

 

Promocja od dnia 2020-08-12 do 2020-10-31
 Każdy kto jest  subskrybentem naszego kanału na YouTube otrzymuje 10 % rabatu na nasze usługi.
 pomagamy w imporcie wyciągów związanych z księgowaniem FAKTORINGU w programie WAPRO FAKIR. Import z pliku Excel i księgowanie na kontrahencie po numerze NIP z rozliczeniem rozrachunku.

IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH

 WB.NET to aplikacja, dzięki której w łatwy sposób zaimportujesz wyciągi bankowe z programu bankowego bezpośrednio do sytemu FAKIR. Dotyczy to nietypowych formatów takich jak Excel, csv, xml, które nie są rozpoznawane przez program FAKIR.

Import wyciagów do programu WAPRO MAG.
Za pomocą modułu zaimportujesz wyciągi bankowe zarejestrowane w PLN oraz w walutach obcych. Wraz z wczytaniem do programu dokumentów BP i BW zaktualizowany zostaje stan rozrachunków.
Moduł „Import wyciągów bankowych” zalicza się do tych rozwiązań, których wdrożenie przynosi firmie natychmiastowe korzyści w postaci: wyeliminowania pomyłek i skrócenia czasu rejestracji dokumentów bankowych do niezbędnego minimum.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i księgowaniu wyciagów bankowych w programie FAKIR. Pomagamy w konfiguracji zaawansowanej importu z rozksięgowaniem takich operacji jak:
1) opłat i prowizje;

2) wynagrodzenia i umowy;
3) operacje karta itp.

Zryczałtowany koszt konfiguracji importu do FAKIRA (zaawansowanej) bez zakupu programu (bez względu na czas) 150 zł netto. Napisz: biuro@comsoft.radom.pl 

Biała lista podatników VAT- kontrola rachunków i NIP za pomocą pliku płaskiego bez limitu zapytań już od 03.02.2020. Dla użytkowników naszych programów wysoki rabat.
 

Nowe formaty wyciągów bankowych :Santander xls, mBank -MT940.Jeżeli wyciag bankowy jest w nietypowym formacie (np XML,Excel) pomożemy w jego zaksięgowaniu w FAKIRZE.

Konwersja plików Excel dla UBER, Bolt (TaxiFy), PC Market dbf do KAPER FAKIR.Konwerter dostosowany do eksportu sprzedaży z systemów RKSoft firmy  KarneySoft do WAPRO. NAWIGATOR firmy MARCOS BIS Katowice

przypominamy  od 1 stycznia 2020 r., kto zapłaci za transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż figurujący na „białej liście”, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz odpowie solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony VAT z tytułu tej transakcji (zgodnie ze znowelizowanymi: art. 22p ustawy o PIT i art. 15 d ustawy o CIT).

Konwersja dokumentów zakupu i sprzedaży WAPRO MAG do programu Rachmistrz GT InsERT (info tel).

Przenosimy WF-MAG DOS z bardzo starych wersji (3.25 ) do WAPRO 8.4

Zajmujemy się tym, co potrafimy robić najlepiej. Naszym celem jest być ciągłym liderem wśród partnerów AssecoBS. Staramy się aby nasze wdrożenia cechował profesjonalizm, innowacyjność oraz respektowanie zasady: rzetelnie realizujemy każde przedsięwzięcie, każdy projekt, każde zamówienie.
Pragniemy  poinformować, że w dniu 14.03.2019 odnowiliśmy egazmin autoryzujacy z programu FAKIR.
Cena za 1 godz. zdalnego serwisu 100,00 zł netto.
Prowadzimy zdalne szkolenia w obsłudze programu FAKIR, KAPER i GANG – w dogodnych terminach (w tym w dni wolne od pracy) cena negocjowana indywidualnie.
 

Roczna informacja dla ubezpieczonego ZUS IMIR do 28 lutego  ( dawne RMUA).
Program Asystent Płatnika wykona druk na 1 stronie. Możesz stworzyć pdf dla każdego pracownika i wysłać emailem.

 

Konfigurujemy program e-Sprawozdanie i pomagamy w wysyłce sprawozdań finansowych do KAS.

 

Wyciagi bankowe do WAPRO FAKIR 60 formatów (PeKaO SA, CITY Handlowy, PKO BP, Alior Bank, mBank,Multibank…)
nie wklepuj godzinami wyciągów. Pomagamy w konfiguracji zaawansowanego importu do FAKIRA.
konwersja polskich znaków z  ISO 8859-2, CP852, UTF-8,UTF-16, ANSI, MAZOVIA polskie ogonki nie stanowią problemu.
Kursy walut online i offline.

Konfigurujemy WAPRO FAKIR do rozksiegowania VAT PP
Od 15.01.2020 rokuku planujemy uruchomienie w ramach AF.NET "Białej listy podatników VAT".

Wyciągi bankowe program WB.NET wersja 11.0 od 09.02.2020

Od 15.10.2019 rokuku planujemy uruchomienie w ramach WB.NET "Białej listy podatników VAT".
Od 16.09.2019 udostępnimy wersję WB.NET numer 14.8.0 pozwalający na import z formatu CSV z Millenium csv.
Od września 2018 rozbudowano generator wzorców MP940. Udoskonalono nowy format w definicjach SAP dla City Handlowy. Wprowadzono formaty xml dla  GETIN xml. Rozbudowano możliwość operacji na opisie: tj dopisanie nazwiska gdy w opisie jest słowo wynagrodzenie lub pobory. Wprowadzono możliwość czytania plików WBK lista transakcji.Program posiada bazę kursów walut od 2012 roku. Bez połączenia z internetem można wstawiać kurs za okres od 2012 do 31.12.2016 roku
Jest możliwość rozliczania rozrachunków Rozliczony jest rozrachunek o najmłodszej dacie operacji i kwocie zgodnej z kwotą przelewu lub pierwszy z listy, którego kwota jest wyższa niż kwota przelewu.
Program posiada bazę kursów walut od 2012 roku do końca 2018.

Bez połaczenia z internetem można wstawiać kurs za okres od 2012 do 31.12.2018 roku.

Wyciągi bankowe program WBM.NET import 54 formatów wyciagów bezpośrednio do WAPRO MAG.
Program dostępny od 07.01.2019. POMOC dla rozliczajacych rozrachunki w WAPRO MAG.

Asystent FAKIRA KAPERA konwerter plików do xml wg specyfikacji WAPRO
konwertuj pliki DBF,Excel,SUBIEKT, OPTIMA, SYMFONIA,RAKS DOS i SQL, iBard JPK
importuj pliki z MAG DOS i WF-MAG stare formaty. z baz DOS.
Kontrola Viest dla wszystkich NIP zagranicznych w rejestrach VAT.

import JPK_FA dla walut,  PK dla UTA, import UBER z Exela

Nowy format UBER konwersja do KAPER, FAKIR przez AF.NET 
Masz faktury w arkuszu Excel z UBER – tworzymy xml WAPRO.

Konwerter AF.NET (Asystent FAKIRA, KAPERA)  sprawdzony rozwijany od 2015 roku
Zamiast ręcznie księgować faktury zakupu i sprzedaży poproś klienta aby dostarczył Ci plik

z fakturami a następnie zaimportuj te faktury do programu FAKIR lub KAPER.
Program jest eksploatowany od 2015 roku. Mamy duże doświadczenie w eksploatacji programów FAKIR, KAPER i zapewniamy pomoc przy wdrożeniu. Program synchronizuje dane pomiędzy bazą FAKIRA lub KAPERA przed wygenerowaniem pliku xml co zapewnia spójność danych.
Konwersja dowolnych plików tekstowych (xml.csv.txt) do plików xml zgodnych ze schematem FAKIR i KAPER. Napisz biuro@comsoft.radom.pl napiszemy program pozwalający na import danych zakupu lub sprzedaży.

Po zaimportowaniu plik jest kontrolowany z rejestrem VAT i tworzony jest raport rozbieżnosci.

Zakres konwersji
1) Pliki xml z OPTIMA, 
2) Pliki txt StreamSoft,
3) Subiekt epp,
4) Raks DOS, RAKS SQL (plik xml)
4) Inne formaty takie jak Excel, csv, dbf,
5) M2Faktury,
6) Symfonia wersja 3txt,
7) iBard JPK,
8) JPK_FA v 1,
9) JPK_VAT v2 i v3,
10) Dbf Hermes Rzeszów,
11) WF-Mag DOS   plik DBF,
12) Enova,
13) Stacja Patronat vat.txt,
14) Stacja Norcom,
15)Ramzes,
16) R2 Faktury,
17) SQL Komornik,
18) INTEGRA Excel.
 

Płatnik to alikacja eksploatowana w każdej firmie. Zobacz jak wygodnie można przeglądać dane

Konwersja dokumentów iBard JPK do WAPRO FAKIR


 

Nowa usługa – kontrola danych kontrahentów na podstawie GUS.
Przed wysyłką plików JPK zalecamy wykonanie porządków w bazie kontrahentów.
Przesyłacie Państwo do naszej firmy na adres biuro@comsoft.radom.pl listę kontrahentów w pliku Excel lub CSV z numerami NIP a my odsyłamy arkusz Excel, w którym jest zawarta nazwa kontrahenta, REGON, kod pocztowy, miasto i ulica. Dane są pobierane masowo przez nasz program z portalu GUS. Usługa wykonana jest po opłaceniu faktury pro forma. Cena za pierwszy 1000 (tysiąc) pozycji 150 zł netto. Każdy następny rozpoczęty tysiąc pozycji 50 zł netto. Powyżej 5 tyś cena do negocjacji. W korespondecji prosimy o podanie NIP na jaki mamy wystawić fakturę.

RRSO wiemy jak policzyć ten wskaźnik.

Posiadamy 12 letnie doświadczenie w liczeniu RRSO. Nasz kalkulator pozwala na elastyczne liczenie prawidłowej wysokości RRSO gdy:
1) Rozkład rat jest dowolny (ilość dni pomiędzy ratami jest dowolna). Pierwsza rata może być po 20 dniach, druga po 25 a trzecia po 40,
2) Jeżeli posiadasz harmonogram spłat to my wyliczymy RRSO,
3) Do prawidłowego wyliczenia RRSO wystarczą 4 wielkości: Data i kwota otrzymanej pożyczki, data i kwota wszystkich rat.  

Generator Pożyczek i Kalkulator Kredytu Konsumenckiego – RRSO od roku 2007
Dnia 10 lipca 2015 r. Sejm przyjął ustawę "o zmianie ustawy onadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw". W art. 7. ustawy o kredycie konsumenckim dodano: ,,Art. 36a. 1. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu" obliczany wg wzoru MPKK <= (K × 25%) + (K × n/R × 30%) Programy Generator Pożyczek pozwala na wyliczenie Maksymalnego Pozaodsetkowego Kosztu Kredytu – MPKK.

MAG.NET program pozwalajacy na prognozowanie cen produkcji dla zleceń w programie WAPRO MAG oraz śledzenie łańcycha dostaw.

MAG WAPRO ceny średnioważone zakupu.
 

 

 

 

WAPRO MAG import faktur EDI xml- konfiguracja

UWAGA: Nasze programy są zabezpieczone przed kopiowaniem wersji źródłowej za pomocą
specjalnego programu i niektóre antywirusy takie jak ESET wykazują program jako nośnik
wirusa. ZAPEWNIAMY, że program jest bezpieczny.

 Pomoc zdalna w przypadku awarii programu TeamViewer