Od roku 2014 firma Comoft posiada status "AUTORYZOWANY SERWIS"

 

Wyciągi bankowe program WB.NET wersja 11.2.0 od 28.09.2017
Od 28.09.2017 udostępnimy wersję WB.NET. Rozbudowano nowy format w definicjach SAP dla City Handlowy. Wprowadzono format GETIN xml. Rozbudowano możliwość operacji na opisie: tj dopisanie nazwiska gdy w opisie jest słowo wynagrodzenie lub pobory. Wprowadzono możliwość czytania plików WBK lista transakcji.Program posiada bazę kursów walut od 2012 roku. Bez połączenia z internetem można wstawiać kurs za okres od 2012 do 31.12.2016 roku
Jest możliwość rozliczania rozrachunków Rozliczony jest rozrachunek o najmłodszej dacie operacji i kwocie zgodnej z kwotą przelewu lub pierwszy z listy, którego kwota jest wyższa niż kwota przelewu.
Program posiada bazę kursów walut od 2012 roku. Bez połaczenia z internetem można wstawiać kurs za okres od 2012 do 31.12.2016 roku


Więcej ...

 Konwerter AF.NET (Asystent FAKIRA) 
Zamiast ręcznie księgować faktury zakupu i sprzedaży poproś klienta aby dostarczył Ci plik z fakturami anastępnie zaimportuj te faktury do programu FAKIR lub KAPER.
Konwersja dowolnych plików tekstowych (xml.csv.txt) do plików xml zgodnych ze schematem FAKIR i KAPER. Napisz biuro@comsoft.radom.pl napiszemy program pozwalający na import danych zakupu lub sprzedaży.
Zakres konwersji
1) Pliki xml z OPTIMA, 
2) Pliki txt StreamSoft,
3) Subiekt epp,
4) Raks DOS, RAKS SQL (plik xml)
4) Inne formaty takie jak Excel, csv, dbf,
5) M2Faktury,
6) Symfonia txt,
7) iBard JPK,
8) JPK_FA, JPK_VAT
zamieniamy na pliki xml akceptowane przez FAKIr i KAPER.


Płatnik to alikacja eksploatowana w każdej firmie. Zobacz jak wygodnie można przeglądać dane
 
Konwersja dokumentów iBard JPK do WAPRO FAKIR


 

Nowa usługa – kontrola danych kontrahentów na podstawie GUS.
Przed wysyłką plików JPK zalecamy wykonanie porządków w bazie kontrahentów.
Przesyłacie Państwo do naszej firmy na adres biuro@comsoft.radom.pl listę kontrahentów w pliku Excel lub CSV z numerami NIP a my odsyłamy arkusz Excel, w którym jest zawarta nazwa kontrahenta, REGON, kod pocztowy, miasto i ulica. Dane są pobierane masowo przez nasz program z portalu GUS. Usługa wykonana jest po opłaceniu faktury pro forma. Cena za pierwszy 1000 (tysiąc) pozycji 150 zł netto. Każdy następny rozpoczęty tysiąc pozycji 50 zł netto. Powyżej 5 tyś cena do negocjacji. W korespondecji prosimy o podanie NIP na jaki mamy wystawić fakturę.

 

Generator Pożyczek
Dnia 10 lipca 2015 r. Sejm przyjął ustawę "o zmianie ustawy onadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw". W art. 7. ustawy o kredycie konsumenckim dodano: ,,Art. 36a. 1. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu" obliczany wg wzoru MPKK <= (K × 25%) + (K × n/R × 30%) Programy Generator Pożyczek pozwala na wyliczenie Maksymalnego Pozaodsetkowego Kosztu Kredytu – MPKK.
 

 

 

UWAGA: Nasze programy są zabezpieczone przed kopiowaniem wersji źródłowej za pomocą
specjalnego programu i niektóre antywirusy takie jak ESET wykazują program jako nośnik
wirusa. ZAPEWNIAMY, że program jest bezpieczny.