WF-KaPeR DOS e-Deklaracje

KaPeR NET PIT-11 wersja 23 i PIT-4 wersja 6 już do pobrania.

Informacja z 25.01.2016
Wysłane PIT-11 w 23 uzyskały status przetworzone.
Jest problem z PIT-4 w 6 ponieważ arkusz interaktywny weryfikuje
poprawnie plik xml ale odpowiedz z MF jest negatywna.Pracujemy.

Obowiązek składania dokumentów podatkowych przez internet wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563). Wchodzi ona w życie 1 stycznia 2015 r. Od tego dnia, w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., trzeba będzie w formie elektronicznej przesyłać informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje: PIT-4R i PIT-8AR, roczne obliczenie podatku PIT-40.
Co istotne, złożenie tych dokumentów ?w niewłaściwej formie, czyli papierowej, będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem.
Jeśli dana firma sporządza takie informacje za więcej niż pięciu podatników lub robi to biuro rachunkowe, to dokumenty te muszą być przekazane urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji

Firma ZIiA “ComSoft” ma status “Autoryzowany Serwis” firmy Asseco BS. Opracowaliśmy dla naszych klientów program pozwalający na
wygenerowanie plików XML do systemu e-Deklaracje z programu WF-KaPeR DOS.
Pliki XML można pobrać do formularzy opublikowanych przez MF i wysłać je bezpłatnie.

Strona www.e-deklaracje.gov.pl to jedyny sposób na bezpłatne przesłanie PIT przez Internet do urzędu skarbowego. Do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).Zaleca się również zapisanie kopii deklaracji (zeznania) na dysk w trakcie jego składania.
e-Deklaracje Desktop to oficjalna aplikacja Ministerstwa Finansów, dzięki której możemy rozliczyć swój PIT przez Internet. Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum. Ta forma rozliczenia gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia komputera z dostępem do Internetu.

Program KaPeR.NET testowano na wersji WF-KaPeR DOS wersja 5.30, 5.60, 5710 i pracował stabilnie. Teoretycznie nie sprawdza struktury tabel i powinien pracować na dowolnej wersji. Do PIT-11 i PIT-40 nie wylicza podatków tylko czyta już wyliczone dane i tworzy strukturę XML.
Program napisany w języku C# nie korzysta do czytania baz bibliotek zewnętrznych. Prawidłowo konwertuje polskie znaki z kodowania mazvii do kodowania Windows. Po pierwszych wdrożeniach u użytkowników dokonano poprawek tak aby przed wygenerowaniem można było zmieniać parametry dotyczące danych pracodawcy – PŁATNIKA. W bazach nie ma miejsca na dopisanie kodów urzędów skarbowych dlatego też zakładany jest dodatkowy plik tekstowy, w którym trzymane są numery US.

Program KaPeR.NET wykonuje na bazach TYLKO operacje czytania. Z tych powodów nie zmienia danych i NIE może być przyczyną problemów w eksploatacji programu WF-KaPeR DOS. Można skopiować dane i wykonać obliczenia na innej
lokalizacji (program nie sprawdza aktywności WF-KaPeR DOS).

Instrukcja obsługi programu KaPer Net1

Dostępne formularze:
1) PIT-11 wersja 23 obowiązująca od dnia 21.01.2016
2) PIT-40
3) PIT-4R wersja 5 obowiązująca od dnia 01.01.2015
Najpóźniej 31 stycznia składają do urzędu skarbowego formularz, w którym wykazują roczne zaliczki na podatek dochodowy PIT-4R.

Historia zmian:

Wersja 6.01 z dnia 24.01.2016
1) PIT-11 w 23,
2) PIT-4 w. 6

Wersja 4.0.0 z dnia 26.02.2015
1) Wczytywanie urzędów skarbowych tylko raz podczas czytania pierwszej firmy
2) Zapisywanie kodów US podczas zamykania przyciskiem X

Wersja 380.0 z dnia 08.02.2015
1) Odczyt i zabezpieczenie UPO.

Wersja 3.6.6 z dnia 27.01.2015
1) Poprawiono PIT-4R uwzględniono datę wypłaty przy umowie zlecenia (inna niż data umowy),
2) Usuwanie z NIP znaków innych niż cyfry (kreski, spacje),
3) Data urodzenia właściciela firmy zapamiętywana w ramach 1 sesji.
4) Na liście parametrów do potwierdzenia przy generowaniu xml NIP.

Wersja 3.6.2 z dnia 25.01.2015
1)Poprawiono kodowanie polskich znaków z list płac,
2) Eksport XML do programu PPUS

Wersja 3.4.10 z dnia 23.01.2015
Poprawiono kodowanie liter Ż i Ź (poprzednia wersja odwrotnie kodowała)

Wersja 3.4.0 z dnia 21.01.2015
1) Możliwość generowania samych plików XML bez formularzy PIT-11 i UPU do jednej lokalizacji
Wersja 3.2.0 z dnia 13.01.2015
1) Przed generowaniem PIT-11 (21) i PIT-4R(5) pozwolono zmienić parametry Płatnika.

Wersja 3.0.0 z dnia 11.01.2015
1) Wprowadzono generowanie PIT-4R(5)

Wersja 2.70.0 z dnia 02.01.2015
1) PIT-40

 

WF-KaPeR DOS eksport XML do e-Deklaracji wersja 3.6.2
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=rNjaPN-mJok&index=4&list=PLu9D8vK6kptrr4smkclTj9GoW5YMY5SG-[/tube]

Masowe wysyłanie e-Deklaracji za pomocą programu PPUS.

WF-KaPeR DOS eksport XML do PPUS
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=kbB71ITW3iA&feature=youtu.be[/tube]

Jak z WF-KaPeR DOS wyeksportować XML do e-Deklaracji
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=0ajMvuSkx98&feature=youtu.be[/tube]

WF-KaPeR w systemie 64 bitowym (Windows 8.1)
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=OACyUCOkaTk&feature=youtu.be[/tube]
WF-KaPeR PIT4-R
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=-bXQQ3jJZgw&feature=youtu.be[/tube]

eUPO.NET