Asystent Płatnika

2020-12-13  dopisano do raportu RCA kolumny związane z PPK

Program Płatnika ZUS to narzędzie obecne w każdej firmie. Jego obsługa nie należy do najprostszych ale dzięki naszemu programowi Asystentowi Płatnika NET tzw. AP NET, który współ pracuje z bazą (w wersji MS Access i MS SQL) można wykonać szereg raportów, których nie wykonuje Płatnik oraz będzie możliwość łatwego przeglądania raportów rozliczeniowych i zgłoszeniowych w postaci tzw. siatki danych wzorowanej na arkuszu Excel i przenieść do dane do tej aplikacji gdzie możemy wykonać dodatkowe obliczenia.
Program jest bezpieczny ponieważ AP NET nie wykonuje na bazie operacji: modyfikacji danych, usuwania lub dopisywania nowych rekordów. Działanie programu nie może powodować uszkodzenia bazy danych bądź niestabilnej pracy PP. UWAGA:

Program AP NET i Start AP NET współpracują z programem Płatnika 10.01.001.

Zmiany 19.10.2014 Na prośbę użytkownika programu AP.NET wprowadzono nowe elementy:
1) Nawigowanie za pomocą klasycznego menu górnego,
2) Sumowanie kolumn kwotowych w RCA, RSA i RZA.

Zmiany w AP.NET wersja 10.0.0 oraz Start AP.NET wersja 9.0.0 z dnia 15.10.2014roku

Istrukcja AP.NET i Start AP.NET Istotne zmiany w filozofii działania programu: 1) W dokumentach rozliczeniowych DRA, RCA, RSA i RZA zmieniono domyślny tryb pracy. W poprzednich wersjach czytano aktualnie wskazany numer raportu z danego miesiąca. Gdy dokument miał korekty należało wprost wskazać numer. Obecnie kontrolka “check box” (mały kwadracik, który można zaznaczyć i odznaczyć) ” Numer” jest domyślnie wyłączona i wyłączona jest kontrolka “Wszystkie raporty”. Program domyślnie czyta aktualną – najstarszą wersje dokumentu rozliczeniowego z danego m-ca. Aby wczytać konkretną wersje należy zaznaczyć check box “Numer” i kliknąć “Czytaj”. Wprowadzono nowy check box “Wszystkie raporty”, którego rola polega na wylistowaniu wszystkich raportów – wszystkie korekty z danego m-ca. Włączenie tej kontrolki powoduje wyłączenie kontrolki “Numer”. 2) Poprawiono wydruk Informacji Rocznej. Zrezygnowano z wykazywania składek finansowanych przez PFRON. Poprawiono estetykę wydruku i jego czytelność. 3) Wprowadzono nową możliwość filtrowania danych poprzez zaznaczenie kilku wierszy ( przyciskając klawisz CTRL i klikając z lewej strony wiersza na marginesie tabeli) oraz po zaznaczeniu klikając na kontrolkę “Zaznaczone”. 4) Dla raportów RSA można kopiować do schowka daty od do wg kodu przerwy. Tak skopiowane elementy mogą być wklejane ze schowka do innych dokumentów. 5) Wprowadzono listę firm i listę pracowników( posortowane alfabetycznie), z których można wybierać odpowiednie pozycje. Wybrany element staje się domyślny w kontekście treści danej listy.
To zapoznaj się z AP NET. Jeżeli szukasz narzędzia za pomocą, którego chcesz sprawdzić: – czy dla pracowników zwolnionych wyrejestrowani zostali członkowie rodzi z ubezpieczenia zdrowotnego – dokument ZNCA. – jakie przerwy w opłacaniu składek miał pracownik w okresie zatrudnienia ( RSA za cały okres pracy) – czy raporty rozliczeniowe zgodne są ze zgłoszeniowymi. Podstawowe funkcje to: 1) Filtrowanie i eksport do arkusza Excel wszystkich raportów rozliczeniowych wg a) roku b) miesiąca c ) numeru wersji raportu d) numeru PESEL d) kodu ubezpieczenia lub kodu przerwy 2) Filtrowanie do arkusza Excel wszystkich raportów zgłoszeniowych wg a) numeru PESEL b) nazwiska lub imienia 3) Wykonanie rocznego raportu RMUA 4) Porównanie raportów podstawowych i korekt i wskazanie co się zmieniło. 5) Wczytuje pliki XML 6) Drukuje raport o przerwach w opłacaniu składek. 7) Archiwizuje bazy Access ( w testach jest archiwizacja SQL) 8)Zestawienie dokumentów RSA – przerw w opłacaniu składek niezbędnych do prawidłowego wystawienia świadectwa pracy po zwolnieniu pracownika. 9) Eksport RSA do programu Excel Program jest kontynuacją aplikacji Asystent Płatnika ale o zupełnie nowych możliwościach. Jego wymagania sprzętowe i programowe zbieżne z programem PŁATNIK. Prawidłowa pracawymaga systemów operacyjnych 32 bitowych takich jak Windows XP (wersja home i professional), Windows Vista (wszystkie wersje), Windows 7 i 8 zarówno 32 bitowy jak i 64 bitowy. Jedynym komponentem dodatkowym niezbędnym do prawidłowej pracy w systemach XP wymagana jest instalacja Microsoft .NET Framework wersja 2.0. Jest to pakiet bezpłatny pobierany ze strony Microsoft (link znajduje się w dziale “Pobierz program”. Program został napisany w nowoczesnym języku programowania C# przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi do rozwoju oprogramowania. Poprzednie wersje pisane były przy pomocy języka CPP. Z informacji jakie uzyskaliśmy z ZUS na przełome czerwca i lipca 2013 zostanie opublikowano nowa wersja Programu Płatnika 9.01.001 Płatnik 9
Nowe funkcjonalności AP NET i Start AP NET Zarządzanie przesyłkami
[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=3_d00pzGmUg&feature=c4-overviewlist=UUKcfhQx1mh2AIJukjc4FSVQ[/embedyt]
Nowe kolumny dla RCA i RZA

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=bAl1plzC1K4&feature=c4-overview&list=UUKcfhQx1mh2AIJukjc4FSVQ[/embedyt]

Wersja 10.2 z dnia 27.02.2017
Poprawiono informacje roczną. Można drukować dane płatnika
Wersja Start 9.8 z dnia 04.05.2015
Dostosowano do PP 10.01.001 W
ersja 10.2.0 z dnia 03.05.2015
1) Dostosowano do PP 10.01.001 Zmiany Start A NET z 31.07.2014 wersja 8.8.o
2) Nowe raporty “status przetwarzana ZUS” w zakładce “Potwierdzenia”
3) Usprawniono sposób logowania do firmy
Zmiany w wersji AP.NET z dnia 04.04.2014 wersja. 9.7.3.0
1) Poprawiono kartotekę roczną za rok 2014
2) Poprawiono listę płac za 2014
Zmiany Start A NET z 27.02.2014 wersja 8.7.3.0
Poprawiono wydruk ostatniego pracownika przy korekcie m-ca 12.2013
Zmiany Start A NET z 23.02.2014 wersja 8.7.2.0
Wprowadzono możliwość sortowania : 1) Nazwisko, imię, PESEL 2) PESEL, Nazwisko, Imię
Zmiana AP NET 9.7.1 Start AP NET Poprawiono błąd druku RMUA i informacji w przypadku gdy za m-c 12.013 deklaracja wykonana wersja płatnika 9. Błąd ten nie objawiał się gdy raport wykonano płatnikiem 8 i dopiero poddano konwersji.
Zmiany Start A NET z 21.01.2014 wersja 8.6.3.0
Poprawiono wydruk informacji rocznej – sumowanie składek.
W dniu 29.12.2013 udostępniono nową wersję AP NET 9.6.01 . i Start AP NET 8.6.1
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 1) Rozbudowano raport RCA o kolumny wprowadzone w Płatnik 9.01.001 2) Zmieniono raport roczny zgodny z wydrukiem wersji Płatnika 9.01.001 Zmiany Start A NET z 24.06.2013 wersja 8.5.2.0 Dla bazy MS Access umożliwiono pracę w trybie wielodostępu. Zmiany Start A NET z 23.06.2013 wersja 8.5.1.1 1) Poprawiono wyświetlenie nazwiska w ZWUA (zwiekszono szerokość kolumny) Zmiany Start A NET z 20.06.2013 wersja 8.5.1.0 1) Dodano nowe filtry wg roku i m-ca dla ZUA,ZWUA,ZCNA Zmiany w wersji Start AP z dnia 06.06.2013 wer. 8.4.3.0 1) Do wydruku RMUA wprowadzono: a) ustawienie lewego marginesu w pikselach, b) ustawienie orientacji wydruku Poziomo – Pionowo. Zmiany w wersji Start AP z dnia 17.05.2013 wer. 8.3.1.0 1) Do wydruku RMUA wprowadzono tytuł raportu, 2) Wydruk dokumentów zgłoszeniowych . Zmiany w wersji Start AP z dnia 23.04.2013 wer. 8.2.3.0 1) Opis parametrów wydruku RMUA, 2) Możliwość definiowania parametrów do bazy MS Access z pominięciem rejestrów. Asystent Płatnika NET AP.NET Zmiany Start A NET z 08.09.2013 wersja 9.5.1.0 1) Dodano nowe filtry wg roku i m-ca dla ZUA,ZWUA,ZCNA Zmiany w wersji 9.4.3 z 21.04.2013r 1) Poprawiono wyswietlanie dat wyrejestrowania. Dodano daty wyrejestrowania dla poprzedniej wersji ZSWUA 2) Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego została przeniesiona na 1 miejsce z lewej strony 3) Poprawiono kopiowanie PESEL Zmiany w wersji 9.4.1 z dnia 06.03.2013 1) Obsługa dokumentów zgłoszenia ZZA 2) Zestawienie zarejestrowani-wyrejestrowani rozbudowano o dokument ZZAZmiany od dnia 18.02.2013 wersja 9.3 1) Licencja okrojona mini RMUA do pozwalająca na dostęp do 3 modułów: a) rejestru ubezpieczonych, b) wydruk RMUA, c) kartoteka roczna przychodów 2) Możliwość sterowania wydrukiem RMUA przy pomocy pliku tekstowego z listą nr PESEL( wydruk wg placówek) 3) Domyślny kod kasy chorych dla pustych wpisów. Od dnia 12.02.2013 opublikowano wersję 9.2 programu AP.NET.Zakres zmian: 1) Poprawiono sterowanie wydrukiem RMUA (możliwość zmiany kroju i rozmiaru czcionki) 2) Możliwość sterowania wysokością wiersza wydruku 3) Dodano kolumnę składka zdrowotna dla wersji DEMO 4) Dodano podsumowanie składek społecznych płaconych przez pracodawcę i pracownika. Wersja 8.02.0 dostępna od 3.09.2012 Zmiany: 1) Zoptymalizowano pytania SQL 2) Raport zarejestrowani i wyrejestrowani w jednym oknie. 3) Fundusz Emerytur Pomostowych dokument ZSWA i eksport tych dokumentów do Excela. Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: 1) Współpracuje z bazą MS Access i MS SQL w trybie tylko odczytu danych. Nie ma operacji zapisywania do bazy PŁATNIKA. W wyniku działania programu nie nastepują zmiany w bazach. Po instalacji wersji 9.01.001A następuje powrót zmiany limitu hasła. Jak zmienić limit
[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=5dZk_sS3amA&feature=youtu.be[/embedyt]
Kontrola dokumentów ZCNA i ZCZA. Analiza wyrejestrowań dla pracowników zwolnionych.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=LcZMJ5btycg&feature=youtu.be[/tube]
Kontrola zmian w raportach korekt
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=M1Kru1KD28o[/tube]
Czy jest obowiązek drukowania RMUA za rok 2012?
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=-XFO1SuCnmU[/tube]
Zobacz pełny film gdy masz wątpliwoś czy drukować RMUA http://www.tvncnbc.pl/zus-rmua-do-konca-lutego,307948.html Sterowanie wydrukiem RMUA [tube]http://www.youtube.com/watch?v=Ur4K6mi9un0[/tube] Nie ma operacji zapisywania do bazy PŁATNIKA. W wyniku działania programu nie nastepują zmiany w bazach. Program tylko ODCZYTUJE dane. Działanie programu nie może powodować błednej pracy PŁATNIKA.
Jeden pracownik jedna strona RMUAwersja programu z 05.02.2013 rok
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=p-SbrOYjcow[/tube]
Raport roczny RMUA za 2012 Zgodnie z ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378) firmy nie muszą co miesiąc przedstawiać zatrudnionym druku RMUA. Płatnik składek ma obowiązek przekazywać raport RMUA ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 28 lutego roku następnego.Można zrobić to w formie pisemnej lub za zgodą ubezpieczonego — w elektronicznej.
Prezentacja jak wykonać raport RMUA za rok
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=FJDjP1BNBpg[/tube]
Ogólna prezentacja programu
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=eBESk4xPwMA&feature=channel&list=UL[/tube]
Funkcje niedostępne w PŁATNIKU.
[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=Wwfjs8veEv0[/embedyt]

Windows 7 i 8 32-bit czy 64-bit?

Użytkownicy często pytają się jaki system zakupić 32-bit czy 64-bit? Problem ten praktycznie nie istniał przy Windowsie XP, gdyż architektura x64 (64-bitowa) była wtedy jeszcze w fazie rozwojowej. Kwestia ta stanęła otworem de facto dopiero przy wydaniu Windows Vista, a już na pewno powraca jak bumerang przy Windows 7 i 8.

32-bitowy, 64-bitowy – co to oznacza

Znajdując informację o 32-bitowej wersji systemu Windows albo 64-bitowej, powinniśmy kojarzyć ją ze sposobem przetwarzania danych przez komputer. 64-bitowe wersje systemu Windows mogą korzystać z większej ilości pamięci niż wersje 32-bitowe. Maksymalna liczba jaką można zapisaćza pomocą 32 bitów (same jedynki na 32 pozycja ) to 2 GB i tyle fizycznie komputer pamięci może bezpośrednio (bez oprogramowania dodatkowego ) zaadresować. Dlatego niecelowe jest zakup systemu 32 bitowego i większej ilości pamięci.Pozwala to skrócić czas poświęcany na wymianę procesów w pamięci, gdyż część z nich jest przechowywana w pamięci RAM, a nie na dysku twardym. 32-bitowe i 64-bitowe wersje systemu Windows są przeznaczone do użytku na komputerach odpowiednio z procesorami 32-bitowymi i 64-bitowymi. Możliwe jest działanie 32-bitowego systemu Windows na komputerze z procesorem 64-bitowym, dzięki emulacji (udajac niejako inny sytem niż faktycznie jest), natomiast niemożliwe jest korzystanie z 64-bitowego systemu Windows na komputerze z 32-bitowym procesorem.

Czy system jest 64-bitowy?

Aby sprawdzić, czy używany system jest 64-bitowy, należy kliknąć kolejno: Start -> Panel Sterowania -> System i konserwacja -> System.

 

Większość programów 32-bitowych będzie działać w 64-bitowym środowisku systemu Windows. Nie dotyczy to sterowników, które koniecznie muszą być 64-bitowe z uwagi na “zamknięcie” jądra systemowego i ograniczenie dostępu niepewnych źródeł kodu. Nie będą także działać aplikacje 16-bitowe.