Komputer

ComSoft Radom. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Chcesz się czegoś dowiedzieć? Napisz! biuro@comsoft.radom.pl RSS

Kontroluj swoje finanse
 RRSAS
Motto „Zajmujemy się tym,
co potrafimy robić najlepiej”

Pliki cooki wykorzystujemy
w formularzu zamówień. 

.

Oprogramowanie narzędzia

Od roku 2005 firma ZIiA „ComSoft” tworzy oprogramowanie  wykorzystaniem technologii Microsoft .NET, która jest  technologią łączącą informacje, ludzi, systemy oraz urządzenia za pomocą oprogramowania. Wykorzystanie technologii .NET pozwala szybko stworzyć i dostarczyć wysokowydajne, bezpieczne oprogramowanie, które dobrze integruje się ze wszystkimi systemami Windows.

Głównym celem, jaki przyświecał twórcom platformy .NET, było zbudowanie środowiska, w którym każdy program pracowałby i zachowywałby się identyczne na wszystkich komputerach, niezależnie od typu procesora, systemu.

Od strony technicznej Microsoft .NET składa się z następujących elementów:

 • Narzędzi programistycznych –  Microsoft Visual Studio .NET oraz platformy Microsoft .NET Framework stanowiących kompletne rozwiązanie, dzięki któremu można mogą tworzyć, wdrażać i uruchamiać aplikacje.
 • Serwery SQL  2005,2008,2012  na bazie, których może pracować program Płatnika. Nasza firma dostarcza swoim klientom zaawansowane rozwiązania, które wykorzystują wszystkie dostępne technologie oferowane przez .NET Framework. Specjalizujemy się w następujących technologiach:
  1) Projektowanie i implementacja aplikacji z wykorzystaniem Windows Forms.
  2)Rozwiązania bazodanowe z wykorzystaniem ADO.NET. Wszystkie nowe aplikacje pisane są w języku C#, który dobrze współpracuje w platformą NET.Technologia .NET została zaprojektowana, aby zrealizować trzy cele. Po pierwsze ma pozwolić na wydostanie się wreszcie z ograniczeń jednego typu procesora i utworzenie środowiska, które wzorem wirtualnej maszyny Java, pozwoli programistom tworzyć w pełni przenaszalne aplikacje, gdzie przenaszalność oznacza zarówno niezależność od sprzętu, jak i systemu operacyjnego.Biblioteki platformy .NET (rozpowszechniane pod nazwą Microsoft .NET Framework) tworzą środowisko, w którym uruchamiane są aplikacje .NET. Powstaje w ten sposób dodatkowa warstwa między aplikacją, a systemem, która z jednej strony chroni system przed niebezpiecznymi zachowaniami aplikacji, przejmuje kontrolę nad zarządzaniem pamięcią i wątkami, a z drugiej udostępnia aplikacjom bibliotekę komponentów (nazwaną Windows Forms), dodatkowe ujednolicone mechanizmy dostępu do zasobów systemu, w tym w szczególności do baz danych (ADO.NET), ułatwienia komunikacji między komputerami itp.

  Podobnie jak w przypadku Javy, także tutaj kod źródłowy nie jest kompilowany bezpośrednio do kodu maszynowego. Kompilacja jest dwustopniowa. W pierwszej fazie zostaje on skompilowany do kodu pośredniego wspólnego dla wszystkich języków programowania platformy .NET i wspólnego dla wszystkich środowisk uruchamiania .NET bez względu na system operacyjny i procesor. Druga faza, to kompilacja kodu pośredniego za pomocą kompilatorów Just-In-Time. Nie musi się ona odbyć bezpośrednio po pierwszym etapie, ani nawet na tym samym komputerze.

  Nieco zamieszania może powodować fakt, że wynikiem kompilacji kodu źródłowego C#, oraz innych języków .NET, jest plik .exe. Mimo tego samego rozszerzenia i nagłówka rozpoczynającego się od „MZ” struktura tego pliku jest zupełnie inna niż tradycyjnych plików wykonywalnych zawierających kod maszynowy. W istocie zawiera on bowiem kod pośredni, nazywany również kodem zarządzanym (ang. managed code)[4], ze względu na stopień kontroli jaki nad wykonaniem tego kodu sprawuje platforma .NET. Z punktu widzenia użytkownika, jeżeli tylko platforma .NET jest zainstalowana w systemie, nie ma to większego znaczenia – po prostu uruchamia program klikając dwukrotnie plik .exe. Jednak z punktu widzenia systemu różnica jest ogromna.

  Do tworzenia oprogramowania stosujemy najnowocześniejsze technologie informatyczne.