Komputer

ComSoft Radom. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Chcesz się czegoś dowiedzieć? Napisz! biuro@comsoft.radom.pl RSS

Kontroluj swoje finanse
 RRSAS
Motto „Zajmujemy się tym,
co potrafimy robić najlepiej”

Pliki cooki wykorzystujemy
w formularzu zamówień. 

.

ePP.NET e-Deklaracje z bazy Programu Płatnika

Wersja z dnia 24.01.2016 r. program tworzy pliki XML do PIT-11 wersja 23.

 

Obowiązek składania dokumentów podatkowych przez Internet wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563). Wchodzi ona w życie 1 stycznia 2015 r. Od tego dnia, w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., trzeba będzie w formie elektronicznej przesyłać informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje: PIT-4R i PIT-8AR, roczne obliczenie podatku PIT-40 oraz zeznanie CIT.
 Co istotne, złożenie tych dokumentów ?w niewłaściwej formie, czyli papierowej, będzie dla administracji skarbowej równoznaczne z ich niezłożeniem.

Polecamy Państwu możliwość skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim bezpłatnej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną  poprzez portal: www.e-deklaracje.gov.pl. 

e-Deklaracje Desktop to oficjalna aplikacja Ministerstwa Finansów, dzięki której możemy rozliczyć swój PIT przez Internet. Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum. Ta forma rozliczenia gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia ? komputera z dostępem do Internetu

 Do składania deklaracji za pomocą interaktywnych formularzy PDF wymagany jest:
– podpis elektroniczny
– komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8) i skonfigurowanym
dostępem do  Internetu.
– zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w aktualnej wersji (co najmniej wersja 9.0.0 lub wyższa, zalecana wersja polska)
odpowiednia wersja do pobrania na stronie producenta: www.adobe.com/pl/ lub get.adobe.com/reader/.
– pobrana ze strony internetowej systemu e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/do-pobrania)
i zainstalowana w systemie aktualna wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader.
– pobrane ze strony internetowej systemu e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze)
i zapisane na dysku lokalnym odpowiednie wzory formularzy interaktywnych PDF. By wypełnić PIT przez internet należy najpierw        zainstalować wtyczkę. Aby to zrobić należy pobrać plik na lokalny komputer (ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/do-pobrania)
i następnie uruchomić instalator wtyczki. Te formularze zostaną automatycznie wygenerowane dla każdego pracownika wraz z odpowiednim plikiem xml przez program ePP.NET .

Program ePP.NET  pozwala na wygenerowanie na podstawie bazy Płatnika plików XML, które można zaimportować do formularzy PIT-11 oraz
PIT-40 opublikowane na stronie Ministerstawa Finasów (aktualnie – PIT-11(20) PIT-40 wersja 17 i wysłać do MF  za rok 2014.Obszerny opis systemu e-Deklaracje dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl

4 kroki aby utworzyć PIT-11 lub PIT-40

1) Uruchom ePP.NET i zaloguj się do PŁATNIA orza wybierz firmę do kontekstu,
2) Uruchom pobieranie danych z PŁATNIKA (ustaw parametry importu),
3) Sprawdż dane i uzupełnij o kod urzędu skarbowego (lista kodów w programie) a następnie zapisz dane w arkuszu,
4) Wygeneruj PIT-11 lub PIT-40

Program ePP.NET pozwala przyspieszyć na prace związane ze sporządzeniem e-deklaracji ponieważ do sporzadzenia plików XML wykorzystywane są dane z Programu PŁATNIKA. Takie dane jak:
1) dane pracodawcy,
2) nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania,
3) przychód (jeżeli wszystkie składniki podlegały ZUS), składki społeczne
NIE wymagają poprawy i są zgodne z danymi w PŁATNIKU.

pozostałe dane wyliczone na postawie danych płatnika
4) zaliczka na podatek (przy typowych ustawieniach),
5) zdrowotne 7,75% (każda składka przeliczona osobno na 7,77% z 9%),
mogą (niekoniecznie) wymagać poprawy.
Powyższe składniki można poprawić niezależnie od Programu Płatnika za pomocą wbudowanych w program mechanizmów.

Pobierz instrukcje programu   ePP Instrukcja  

Od dnia 15.01.2015 roku udostępnimy wersje do PIT-11 wersja 21.

Pliki XML można importować do PIT-11 lub PIT-40. Planujemy rozbudowę o tzw. PIT-11Z i PIT40Z – zbiorczy wysyłany grupowo do
20 tyś. pracowników.

Jedyną pozycją, której nie da się ustalić jest kod urzędu skarbowego. Tą daną ustawiamy indywidualnie lub grupowo na postawie
wbudowanej w program wyszukiwarki US.

Strona www.e-deklaracje.gov.pl to jedyny sposób na przesłanie PIT przez Internet do urzędu skarbowego.Do celów dowodowych wystarczy zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).Zaleca się również zapisanie kopii deklaracji (zeznania) na dysk w trakcie jego składania.

 

Historia zmian

Wersja 3.4.0
1) Generowanie XML do wskazanego folderu roboczego,
2) Akceptacja danych firmy tuż przed generowaniem,
3) Odczytanie informacji o UPO z wtyczki Acrobat Readera .

Wersja 3.2.0  04..02.2015
1) Dopisano opcje zaznaczania w arkuszy pozycji 24 pit-11 (koszty uzyskania od pracodawczy)

Wersja 3.0.0 z dnia 28.01.2015
1) Poprawiono XML dla umów cywilnoprawnych  (pozycja 48 kwota bez kropki i zer)

Wersja 2.9.0 z dnia 22.01.2015
1) Domyślny rok importu ustawiono na rok poprzedni

Wersja 2.7.0 z dnia 08.012015
1) Wprowadzono PIT-11 wersja 21

Wersja 2.5.0 z dnia 04.01.2015
1) Wprowadzono PIT-40

Wersja 2.0.0 z dnia 16.12.2014
1) Poprawiono import z Płatnika

 

W przygotowaniu wersja e-Deklaracje z WF-KaPeR DOS eUPO.NET