KKK

Zgodny z Windows XP, Vista, Windows 7 i Windows 8

uwzględnienie wymogów ustawy z dnia 12 maja (Dz.U.z 2011 r., Nr 126, poz.715)

Kalkulator = Oszczędność czasu = Pieniądze

Pobierz Kalkulator Kredytu Konsumenckiego
Wersja bezpłatna pozwala na wyliczenie kosztu kredytu tylko dla 12 rat.

Pomagamy w liczeniu RRSO.

Informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi w Sejmie (maj 2015 roku) nad zmianami
do ustawy o kredycie konsumenckim zmienimy nasze kalkulatory RRSO tak aby spełniały
wymogi ustawy.

Kredyt gotówkowy to z całą pewnością najpopularniejszy u nas sposób na sfinansowanie właściwie dowolnego celu. Jest to taka forma pożyczki, którą możemy załatwić szybko, bez zbędnych formalności i dokumentów. Jednak nie łudźmy się, że za kredyt gotówkowy nie przyjdzie nam zapłacić. Najlepiej porównywać kredyty posługując się RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania. Ta wartość bowiem uwzględnia wszystkie koszty kredytu gotówkowego, a więc daje całkowity obraz jego ceny. Najtańszy kredyt gotówkowy będzie miał najniższą wartość RRSO. Kalkuator KKK pozwala wyliczyć RRSO.

UWAGA: Pragniemy przypomnieć, że wersje DEMO programów nie mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej.
W programie KKK dla wersji DEMO okresowo losowo mogą pojawić się błędy obliczeń w zakresie o 1%.
Zachęcamy do legalizacji oprogramowania. Do 31 maja 2014 roku ogłaszamy moratorium na ściganie nielegalnych wersji.
Prosimy o przeczytanie artykułu "Piractwo, szef i zemsta". Ku przestrodze zobacz film.

POPRAWNOŚĆ obliczeń RRSO (do 4 miejsc pop rzecinku ) gwarantujemy dla wersji zalegalizowanych.

Do programu KKK dla legalnych użytkowników dodajemy kod do programu Generator Pożyczek

Od dnia 08.05.2014 wprowadzono wersje 9 programu. Lista zmian:
1) wyplata kredytu w transzach,
2) eksport danych o kredycie do notatnika,
3) eksport do notatnika harmonogramu spłat.

Od dnia 25.07.2013r werja 8.0

– Nowa wersja rozpoznaje kody sprzedawane z książką " Zrozumieć rzeczywisty koszt pożyczki.

Od dnia 17.08.2012r. opublikowano nową wersję programu. Zakres zmian:
1) Kopiowanie wyników do notatnika,
2) Wydruk wyników.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania zwana RRSO odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia nie tylko kwotę odsetek, opłaty przygotowawczej oraz dodatkowych opłat, bierze również pod uwagę wartości przepływów finansowych związanych ze spłatą kredytu w poszczególnych okresach trwania umowy. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy.

Informacja podana 31.12.2013 roku. Zastanów się czy stać Waszą firmę pożyczkową na taką karę.
Nieuwzględnianie kosztu opłaty za obsługę w domu i dodatkowej opłaty przygotowawczej w całkowitym koszcie pożyczki i w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, wprowadzanie w błąd w reklamach — to niektóre praktyki największej firmy pożyczkowej zakwestionowane przez UOKiK. Nałożone kary wyniosły blisko 13 mln zł.
Zobacz
http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1014088,UOKiK-Provident-zaplaci-blisko-13-mln-zl-kary-Firma-wprowadzala-klientow-w-blad-

My opisaliśmy to zjawisko w 2012 roku. Zobacz film na ten temat.


Dlaczego profesor matematyki nie rozumie RRSO


Zobacz kto kupił program KKK

Od 18.12.2011 roku obowiązuje nowy wzór (wg załącznika nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim)na wyliczenie RRSO i algorytm programu prawidłowo oblicza wg zmienionych kryteriów.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=gE4ZDtvk-TE[/tube]

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ptaN_Ad31HA&feature=youtu[/tube]

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Y3Cd9yfj2tY&feature=plcp[/tube]

W dniu 18.12.2011 weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 czerwca 2011 Nr 126 poz. 715. o kredycie konsumenckim. Nowa ustawa zastąpiła obowiązującą od 19 września 2001 r. Ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1081). Poprzednia dostosowywała do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie ujednolicenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego.

Zakres zmian w ustawie o kredycie konsumenckim

Przed 18 grudnia 2011

Po 18 grudnia 2011

Kredytem konsumenckim jest kredyt lub pożyczka w kwocie do 80 000 zł

Kredytem konsumenckim jest kredyt lub pożyczka w kwocie do 255 550 zł

Maksymalna prowizja za przyznanie pożyczki lub kredytu wynosiła 5%

Nie ma górnego limitu prowizji

Kredyt hipoteczny (do 80 tyś) był kredytem konsumenckim

Kredyt hipoteczny nie jest już kredytem konsumenckim

Konsument miał 10 dni na odstąpienie od umowy kredytu-pożyczki

Konsument ma obecnie 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu-pożyczki, jak w przypadku wszelkich innych towarów, bez podawania przyczyny

Bank lub pożyczający miał prawo zatrzymać całość prowizji

Bank ma prawo tylko do odsetek za okres między zawarciem umowy, a odstąpieniem od umowy kredytu

Pożyczajacy miał prawo pobierać opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu

Bank ma prawo pobrać do 1% kwoty, która spłacana jest przed wyznaczonym w umowie terminem lub 0,5%, jeśli umowa wygasa w mniej niż rok*

Brak wymogu udostępnienia formularza informacyjnego

Każdy udzielający kredytu-pożyczki musi przekazać formularz informacyjny, zawierający jego dane, rodzaj kredytu, czas umowy, całkowitą kwotę, wszelkie koszty, oprocentowanie itp.

Udzielający kredyt-pożyczkę nie musiał udostępniać projektu umowy

Na życzenie klienta bank lub instytucja udzielająca pożyczki musi przekazać projekt umowy kredytowej, którą możemy podpisać w późniejszym terminie

Udzielający kredytu lub pożyczki reklamował najlepiej dobrane parametry, aby przedstawić swoją ofertę jak najbardziej korzystnie, mimo że często dotyczyła stosunkowo małej grupy klientów

Udzieljący kredytu lub pożyczki musi oprzeć parametry promowanego kredytu na założeniach, na podstawie których udzieliłby kredytu 2/3 swoich klientów, przez co reklama będzie bliższa prawdzie

* dla kredytów lub pożyczek, w których określono oprocentowanie stałe, których kwota przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia

wersja 6.5 z dnia 18.122011 roku
Zmiany w wersji 5.02 z dnia 28.08.2011

 • usprawniono algorytm wyliczenia. Znacząco zmniejszono koszt algorytmu ( czas zmniejszył się radykalnie). Dokładność obliczeń jest taka sama ( 5 miejsc po przecinku).

Zmiany w wersji 4.00

 • poprawiono generator rat

Zmiany w wersji 3.06 w stosunku do wersji 3.05 od dnia 15.06.2008r.

 • wprowadzono obliczenie "całkowitego łącznego kosztu kredytu", o którym mowa w art. 7 ust1. ustawy o kredycie konsumenckim

Zmiany w wersji 3.05 w stosunku do poprzedniej od 03.05.2008r.

 • wprowadzono możliwość generowania dowolnego cyklu określonego w dniach np.7 dni, 35 itp.

Zmiany w wersji 3.01 od dnia 20.04.2008r.

 • został przystosowany do pracy z Windows Vista,
 • poprawiono algorytm (wprowadzono większą kontrolę danych wejściowych),
 • poprawiono wygodę edycji rat,
 • poprawiono generowanie cykli płatności,
 • zwiększono z 200 do 400 maksymalnie rozliczanych płatności,
 • ujednolicono szatę graficzną komunikatów.

Zmiany w stosunku do wersji 2.05 z 23.03.2008r

 • poprawiono błąd edycji 1 raty harmonogramu gdy pozycja ta nie była zaznaczona kliknięciem
 • rozbudowano analizę równania drukując sumy pośrednie.

Pożyczka gotówkowa daje możliwość dokonywania zakupów, których wysokość przekracza nasze aktualne zasoby pieniężne. W Polsce instytucją finansową, do której udajemy się coraz częściej po kredyt, stały się banki. Niewiele bowiem przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom symbolicznie oprocentowane kredyty- dzieje się tak w firmach finansowanych z budżetu, gdzie tworzy się kasy zapomogowo- pożyczkowe. Sprzedaż na raty to nic innego jak zawarcie umowy kredytu konsumenckiego. Taka umowa jest zawierana w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli np. kupujemy komputer na raty dla własnych potrzeb, a nie do firmy.

Kiedy pożyczamy pieniądze z banku, oznacza to, że kupujemy możliwość korzystania z nich przez określony czas, dlatego dokładnie przeanalizujmy, ile za to zapłacimy

Nie można liczyć na to, że z lektury pisanych dużymi literami fragmentów ulotek reklamowych dowiemy się, ile naprawdę zapłacimy za kredyt. Najważniejsze informacje są najczęściej starannie ukryte. W interesie kredytobiorcy leży dotarcie do tych liczb, których kredytodawca stara się na początku nie ujawniać.

W gąszczu opłat, prowizji przygotowawczych, prowizji dodatkowych, opłat uzupełniających i innych dodatkowych kosztów można się całkowicie pogubić. Jest jednak sposób, aby porównać różne oferty kredytowe: należy starannie przeanalizować całkowity koszt kredytu.

Kredyt konsumencki to każdy kredyt zaciągnięty na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Zawarcie umowy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (niekoniecznie bankiem!) dotyczącej udzielenia lub przyrzeczenia udzielenia konsumentowi kredytu, na kwotę do 255 000 zł lub ich równowartości w innej walucie powoduje zawarcie umowy kredytu konsumenckiego. Przepisy o kredycie konsumenckim reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dzienniku Ustaw z 17 czerwca 2011 Nr 126 poz. 715.) .Zgodnie z ta ustawą, konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na banki obowiązek informowania klientów o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania-RRSO. Definicja rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania skonstruowana jest zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e dyrektywy unijnej z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie ujednolicenia ustaw i przepisów wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących kredytów konsumenckich (Dz. Urz. WE nr L 61 z 10 marca 1990 r.) i brzmi następująco "(…) rzeczywista roczna stopa oprocentowania oznacza całkowity koszt kredytu konsumenckiego, wyrażony jako roczne oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu".

Jest to w przybliżeniu parametr, który pozwala porównać różne produkty kredytowe. Przy jego wyliczaniu uwzględnia się koszty dodatkowe, opłaty i prowizje, które powinien opłacić kredytobiorca, również opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej czy opłaty należne z tytułu zabezpieczenia umowy. Firmy działające w branży szybkich kredytów niezbyt ją lubią. Wzór na obliczenie RRSO jest bardzo skomplikowany, i raczej trudno będzie przeciętnie matematycznie przygotowanemu kredytobiorcy policzyć stopę samodzielnie. Przykład obliczenia RRSO opublikowany przez ustawodawcę http://ks.sejm.gov.pl/proc3/pdf/2646_p_zal.pdf

Art. 7 Ustawy określa całkowity koszt kredytu jako wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami i prowizjami, które konsument zobowiązuje się zapłacić za kredyt. Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się:

 • kosztów jakie ponosi konsument w związku z nie wywiązywania się z obowiązków umowy,
 • kosztów związanych z nabyciem usługi lub rzeczy, które ponosi konsument niezależnie od faktu czy dokonuje zakupu z kredytu czy nie,
 • kosztów wynikających ze zmian kursów walut,
 • kosztów ustanowienia zabezpieczeń, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia kredytu,
 • kosztów prowadzenia rachunku, z którego dokonywane są spłaty kredytu.

Oprocentowanie nominalne to oprocentowanie naliczane od kwoty kredytu brutto (kwoty netto powiększonej o należne opłaty o prowizje), uwzględniające nominalną cenę kapitału udostępnionego Kredytobiorcy, czyli wysokość odsetek do zapłaty których zobligowany jest Klient.

Oprocentowanie efektywne jest to oprocentowanie uwzględniające całkowity, faktyczny koszt kapitału. Obliczając efektywną stopę procentową uwzględniane są należne odsetki, wszystkie prowizje i opłaty związane z danym produktem kredytowym.

Oprocentowanie rzeczywiste to oprocentowanie uwzględniające należne odsetki, wszystkie prowizje i opłaty związane z danym produktem kredytowym (oprocentowanie efektywne) oraz wartość pieniądza w czasie.

Nowy wzór obowiązujący od 18.12.2011 roku

RRSO wzór obowiązujący od 18.12.2011 roku
Poszczególne litery i symbole użyte we wzorze oznaczają:
X – rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ? k ? m;
Ck – kwotę wypłaty k;
tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0;
m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat;
Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.
Wzór zgodny z ustawą o kredycie konsumenckim z 2001 roku

wzor RRSP

gdzie:

A – kwota kredytu

k – numer kolejnej spłaty

N – liczba wszystkich spłat

Ak – wysokość kolejnej spłaty

tk – okres wyrażony w latach lub ułamkach lat,

upływający od wypłaty kredytu do kolejnej spłaty

i – rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Szukaną wartością jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli "i".

Aby wyliczyć RRSO, potrzebujemy przede wszystkim informacji o udzielonym kredycie. Musimy znać jego wysokość i datę udzielenia, zapłacone prowizje oraz kwoty kolejnych wpłat (harmonogram spłat). Zgodnie ze wzorem na RRSO zamieszczonym w ustawie, przy każdej spłacie musimy znać jej dokładną wysokość i datę wpłaty. Ta pierwsza zostanie umieszczona w liczniku elementu sumy, ta ostatnia posłuży nam do obliczenia odcinka roku (wykładnika potęgi wyrazu zamieszczonego w mianowniku elementu sumy).

Realnie patrząc, mało który matematyk poradziłby sobie z nim w rozsądnym czasie. Aby rozwiązać równanie zastosowano metodę Newton'a-Raphson'a ? dochodzenie do rozwiązania. Metoda ta stanowi połączenie idei aproksymacji liniowej i procesu iteracyjnego. Polega ona na znajdowaniu kolejnych przybliżeń rozwiązania. Proces kolejnych iteracji jest kontynuowany, aż zostanie uzyskane wystarczająco dobre przybliżenie.

Jeżeli chcesz na podstawie różnych ofert porównać RRSO wielu oferentów, skorzystaj z kalkulatora rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, udostępnionego przez witrynę ?ComSoft". Rzeczywista roczna stopa procentowa zgodnie z parametrami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 z 18 września 2001r, poz. 1081) wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu / pożyczki i jest uzależniona od: kwoty kredytu, okresu kredytowania, daty wypłaty, metody naliczania odsetek, stopy nominalnej, wysokości prowizji, opłaty przygotowawczej.

Kalkulator kredytu konsumpcyjnego

Kalkulator kredytu konsumpcyjnego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – stopa procentowa wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. RSSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje).

Kalkulator KKK spełnia wszystkie wymagania stawiane w załączniku do ustawy w tym punkt 4 załącznika, którego treść brzmi:

4. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjmuje się następujące założenia:

1) kwoty wypłacane i spłacane przez strony umowy o kredyt konsumencki nie muszą być równe ani nie muszą być płacone w równych odstępach czasu,

2) datą początkową będzie data pierwszej wypłaty raty kredytu,

3) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni,

4) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

5. W celu obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzględnia się należności w wysokości z dnia zawarcia umowy.

Kalkulator w stosunku do wyżej wymienionych wymagań jest tak zmodyfikowany, że wynik podaje z dokładnością do 5 znaków co nie jest sprzeczne z podpunktem 4 punktu 4 zacytowanego powyżej załącznika do ustawy o kredycie konsumenckim.

Rodzaje oprocentowania

Jednym z najważniejszych kryteriów wpływającym na decyzję o wyborze kredytu jest wysokość jego oprocentowania. Naturalnie nie należy zapominać o prowizjach i opłatach bankowych, które stanowią poważny koszt, lecz jest on nieporównywalnie mniejszy od sumy odsetek, które wynikają z oprocentowania kredytu.

Banki, chcąc pozyskać jak największą ilość kredytobiorców, kuszą atrakcyjnie niskim oprocentowaniem. Kredyt za 2 a nawet 3 proc. brzmi bardzo interesująco, ale zazwyczaj okazuje się, że jest to oprocentowanie obowiązujące tylko w pierwszym roku kredytowania. Później możliwe jest oprocentowanie rzędu 5, a nawet 6 proc. Dlatego tak istotne jest, w jaki sposób bank ustala oprocentowanie.

Stopa procentowa to relacja pomiędzy kwotą płaconą za użytkowanie określonego kapitału a wielkością tego kapitału. Inaczej mówiąc: stopa procentowa to cena pieniądza na rynku.